Συλλογή: ID TAGS ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ

όλες οι ετικέτες ID μπορούν να χαραχθούν δωρεάν

έως 4 γραμμές κάθε πλευρά

*Ετικέτες ID με στρας ή εκτύπωση μπορούν να χαραχθούν μόνο στην πίσω πλευρά

*Ετικέτες ID χωρίς στρας ή εκτύπωση μπορούν να χαραχθούν και στις δύο πλευρές

*η γκραβούρα γίνεται μόνο με αγγλικά γράμματα